Người mua nhà có thể tự đăng ký biến động quyền sử dụng đất?

Hỏi: Tôi có đặt cọc mua nhà cho bên bán, hai bên cũng đã viết giấy mua bán tại phòng công chứng tư nhân.

Qua tìm hiểu một số trường hợp, tôi thấy có rất nhiều trường hợp người bán lấy cớ gây khó dễ cho người mua. Thậm chí, khi nhận gần hết tiền từ người mua thì viện đủ lý do rồi bỏ trốn.

Vì vậy, để tránh rủi ro, tôi muốn trong lần đặt cọc tiếp theo, ngay khi ký hợp đồng mua bán tại văn phòng công chứng, bên mua sẽ thanh toán cho bên bán và giữ sổ đỏ / hồ sơ cho có được không? Tên?

@goodfon …

sang tên sổ đỏ
Theo quy định của pháp luật, người mua nhà có thể tự đăng ký biến động
quyền sử dụng đất (ảnh minh họa, nguồn: Dân trí)

Đáp lại:

Theo quy định của pháp luật, thủ tục tặng cho, chuyển nhượng như sau:

Bước 1: Lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013:

“Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp mua bán bất động sản quy định tại điểm b khoản này; “

Bước 2: Nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ

Phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và đăng ký. Dấu hiệu biến động quyền sử dụng đất.

Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, hai bên phải tự thỏa thuận. Thông thường, người mua nộp lệ phí trước bạ và người bán nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bước 3: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a, b, khoản 2, Điều 9, Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT:

“2. Hồ sơ nộp khi làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp không thuộc trường hợp“ dồn điền đổi thửa ”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành vợ, chồng với nhau, bao gồm:

a) Hợp đồng, văn bản chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ, chồng thành của chung vợ, chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. thừa kế;

b) Bản chính Giấy chứng nhận đã cấp; ”

Vì vậy, khi có đầy đủ giấy tờ và thực hiện các nghĩa vụ trên, bên mua hoàn toàn có thể tự mình đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Công ty Luật Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)

[ad_1]
[ad_2]

Join The Discussion

Compare listings

Compare