Trình tự, thủ tục

Cách xác định đất vườn, ao?

Hỏi: Tôi có mảnh đất 400 m2. Thửa đất này gồm 140 m2 đất ở và 260 m2 đất trồng cây hàng năm. Xin hỏi, 260 m2 đất trồng cây hàng năm của thửa đất này có được tính là đất vườn không? Văn Thị Thanh Ngân (Bình Định) Để...

Compare listings

Compare