Cách xác định đất vườn, ao?

Hỏi: Tôi có mảnh đất 400 m2. Thửa đất này gồm 140 m2 đất ở và 260 m2 đất trồng cây hàng năm. Xin hỏi, 260 m2 đất trồng cây hàng năm của thửa đất này có được tính là đất vườn không?

Văn Thị Thanh Ngân (Bình Định)

đất vườn ao
Để được xác định là đất ở, đất vườn, đất ao của hộ gia đình phải nằm trong
trên cùng một thửa đất có nhà ở. Hình minh họa

Đáp lại:

Quy định tại Khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: “1. Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải cùng thửa với đất có nhà ở”.

Để xác định các loại đất vườn, ao quy định tại Điều 103 Luật Đất đai 2013 nêu trên phải căn cứ vào hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan quản lý đất đai tại địa phương quản lý.

Vì vậy, trường hợp của bà Văn Thị Thanh Ngân cần liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường

[ad_1]
[ad_2]

Join The Discussion

Compare listings

Compare