10 kỹ năng không thể thiếu trong nghề môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản không phải là công việc dễ dàng, người môi giới cần vận dụng rất nhiều kỹ năng để làm hài lòng cả bên mua và bên bán. Infographic dưới đây sẽ chỉ ra 10 kỹ năng cần thiết để thành công trong nghề môi giới bất động sản.

kỹ năng môi giới bất động sản

Lưu ý cần phân biệt rõ “cò đất” và môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Đại lý môi giới là những người hành nghề hợp pháp, có trình độ, kiến ​​thức và kỹ năng, còn môi giới bất động sản hoạt động tự phát. Một nhà đầu tư thông minh phải là người chọn làm việc với một nhà môi giới chân chính chứ không phải là một “cò đất” không có gì đảm bảo về độ tin cậy.

Linh Phương (dịch từ HouseHunt)

[ad_1]
[ad_2]

Join The Discussion

Compare listings

Compare