Không đăng nhập được?

TP Hồ Chí Minh, 26/10/2014

Khi không đăng nhập được, vui lòng:

- Kiểm tra lại địa chỉ email chính xác chưa.

- Kiểm tra lại mật khẩu, xem có bật phím Caps Lock hay trình hỗ trợ gõ tiếng Việt nào hay không (Unikey..).

Trong trường hợp cả email và mật khẩu đều chính xác mà vẫn không đăng nhập được, vui lòng liên hệ support@thuere.vn để được hỗ trợ.