Hướng dẫn đăng tin

TP Hồ Chí Minh, 26/10/2014
 1. Điền nội dung theo thứ tự: Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
 2. Nội dung đúng và đủ sẽ có viền màu xanh lá cây, nội dung sai hoặc thiếu sẽ có viền màu đỏ.
 3. Từng trường thông tin sẽ có ví dụ cho bạn tham khảo.
 4. Có một số hướng dẫn thêm như hình bên dưới.
 5. Đăng ảnh:
  1. Tối đa 5 ảnh/1 tin đăng
  2. Nếu ảnh chưa được dùng trong một tin nào, bạn phải xóa ảnh đó đi để có đủ 5 ảnh cho 1 lần đăng.
  3. Hướng dẫn như bên dưới.
 6. Hoàn tất quá trình đăng tin